צור קשר
עזרה - מדריך למשתמש
מידע גלישה בטוחה
ראשיהפקת דוחות

הפקת דו"חות

עזרה
עזרה
אופן העברת עסקה
הפקת דוחות
מידע כללי

שירות דו"חות

בהמשך למדיניות השירות של אי.אר.אן ובהתבסס על ניסיון של מספר שנות פעילות בקרב אלפי לקוחות, ניתחנו את צרכי לקוחותינו
העסקיים וגיבשנו מספר דו"חות מפורט המותאם לצרכי בתי העסק.

אנו שמחים להציג דו"חות המותאמים באופן ייחודי לכל בית עסק אשר מאפשרים למערכת הנהלת החשבונות של בית העסק בקרה
יעילה ונוחה על פעילות העסק בנושא הפעילות בצ'קים , ובכל תדירות מבוקשת (יומית, שבועית, חודשית).

מתוך מבחר סוגי הדו"חות החדשים יכול בית העסק להתאים את חבילת הדו"חות המיטבית עבורו.דו"חות שירות לבית עסק (שאינו רשת)


שם הדו"ח הסבר תדירות הפקה
חיובים וזיכויים עתידיים מקדים לדו”ח חיובי וזיכויי עמלה. מטרתו לספק מידע במהלך החודש על מצב החיוביים / זיכויים של בית העסק, בטרם סגירת החשבונית. מתחילת החודש הנוכחי ועד ליום הפקתו
חיובי וזיכוי עמלה מתאר את פעילות בית העסק והעמלות שנגבו בגינה. דו"ח זה נשלח בצמוד לחשבונית. חודשי
זיכוי צ'ק חוזר מפרט את רשימת הצ'קים החוזרים אשר הגיעו ל ERN וזוכו. יומי,שבועי,חודשי
עסקאות מפרט את כלל העסקאות שאושרו במערכת (כולל עסקאות שבוטלו). יומי,שבועי,חודשי(ניתן להפיק עד יום אתמול)
צ'קים לפי תאריך פירעון רשימת הצ'קים המאושרים בעלי תאריך פירעון עתידי. יומי,שבועי,חודשי
פירוט צ'קים חוזרים מפרט את רשימת הצ'קים החוזרים. יומי,שבועי,חודשי
אי זיכויים מתאר את הצ'קים החוזרים שלא זוכו. יומי,שבועי,חודשי
חיובים חוזרים רשימת הצ'קים אשר בוצע בגינם חיוב חוזר. יומי
דיווח קבלת צ'ק חוזר מפרט את רשימת הצ'קים החוזרים אשר הגיעו ל ERN . יומי
צ'קים מאושרים לניכיון רשימת הצ'קים אשר הגיעו למחלקת תפעול כספי, לניכיון. יומי,שבועי,חודשי

 


דו"חות שירות לרשתות

בנוסף לדו"חות פרטניים עבור כל סניף, מציעה אי.אר.אן דו"חות המספקים להנהלת הרשת תמונה מלאה על פעילות כלל הרשת

שם הדו"ח הסבר תדירות הפקה
דו"ח פירוט חיובים לחשבונית מפרט את סכום העמלה עבור כל סניף חודשי, רבעוני
דו"ח סיכום לרשת מפרט ברמת הסניפים: מחזור, סכום צ'קים שטרם נפרעו, חיובי עמלה, דיווח צ'קים חוזרים, חיובים חוזרים, סה"כ חיובים וזיכויים. חודשי, רבעוני


פירעון שיקים חוזרים, ביטוח צ'קים, ניכיון צ'קים, סליקת שיקים