צור קשר
עזרה - מדריך למשתמש
מידע גלישה בטוחה
ראשיתנאי גישה
אתר ern.co.il הינו אתר חברת אי.אר.אן ישראל בע"מ

כל סימן, לוגו, כיתוב, ציור או סמל המופיעים באתר הינם קניינה של אי.אר.אן ישראל בע"מ ואין להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בחומר שבאתר זה אלא אם נאמר במפורש שהדבר מותר על פי היתר בכתב.

מבוא

חברת אי.אר.אן ישראל בע"מ הקימה אתר זה עבורך, על מנת שתוכל לקבל מידע על חברת אי.אר.אן ישראל בע"מ והשירותים השונים, שהחברה נותנת וכן על מבצעי החברה. הגישה לאתר הנ"ל והשימוש בו כפופים לכללים לדלהלן וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים. בכניסה לאתר אתה מאשר כי קיבלת על עצמך קיום הכללים ועל כן, אנא קרא את הכללים לפני שתכנס לאתר.
הכללים עשויים להתעדכן מידי פעם ועליך לעקוב אחר השינויים .
גלישה נעימה .

כללי שימוש

הורדת מידע (Downloading) . אין להוריד מידע, דפים, תכנות או כל חומר אחר מהאתר זה ללא אישור מפורש וסימון ברור המאפשר ביצוע הורדה מהאתר למחשב אחר. בכל מקום בו מסומן אישור כזה להורדה, יהיה הדבר לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.

זכויות יוצרים וזכויות אחרות

כל חומר הנמצא באתר זה מוגן אם בקניין של אי.אר.אן ישראל בע"מ, אם בזכות יוצרים ואם בסימן מסחרי. אם לא צוין אחרת במפורש, אין להשתמש בו למעט במקרים בהם צוין במסגרת הכללים שניתן לבצע בו שימוש בהסכמת חברת אי.אר.אן ישראל בע"מ. חומר הנמצא באתר ואינו של אי.אר.אן ישראל בע"מ עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי ואין בהצגתו באתר מתן הרשאה לשימוש בו ללא רשות. האמור לעיל חל גם על כל שימוש בתמונות של אנשים, מקומות או סימנים המוצגים באתר. כל מוצר, שירות, תוכנית או טכנולוגיה המתוארת במסמך במסגרת האתר של אי.אר.אן ישראל בע"מ ב- world wide web עשויה להיות כפופה גם היא לזכויות של קניין רוחני.

סימנים מסחריים

סימניים מסחריים רשומים, כל שם (בין של אי.אר.אן ישראל בע"מ עצמו) וכל סימן, מוגנים ואין להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר. אין בהצגת הסימנים המסחריים של אי.אר.אן ישראל באתר אי.אר.אן ישראל בע"מ משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור על ידי צד שלישי. חברת אי.אר.אן ישראל בע"מ תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק. לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.

הבהרות

כל תקשורת או חומר שאתה שולח לאתר אי.אר.אן ישראל בע"מ בצורה אלקטרונית או אחרת, כוללת אך לא מוגבלת למידע, שאלות, הערות והצעות, אין התחייבות כי תשמר בסודיות. כל מה שתשלח עשוי להיות בר שימוש לחברת אי.אר.אן ישראל בע"מ לכל מטרה, כולל אך לא מוגבל לשכפול, העברה, חשיפה, גילוי, הוצאה לדפוס, שידור ודיוור. אי.אר.אן ישראל בע"מ חופשייה להשתמש בלי כל מחויבות מצידה בכל רעיון, תפישה, טכנולוגיה וכן ידע הנמצאים בתקשורת שנשלחה על ידך לאתר אי.אר.אן ישראל בע"מ כולל אך לא מוגבל לפיתוח, יצור או שיווק מוצרים ושירותים. האמור לעיל אינו חל על חומר עליו חלה הגנת הפרטיות כמו: פרטים עסקיים של הלקוחות, פרטים אישיים שלהם, מספרי כרטיס וכו'.

סייג לשימוש בחומר

אי.אר.אן ישראל בע"מ עושה מאמץ סביר כי החומר באתר יהיה מדויק ועדכני. יחד עם זאת אין להסתמך על חומר זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית, מבלי לוודא תחילה ממקור חיצוני אחר את דיוק החומר ונכונותו. מפאת פערי זמן לעדכון, שינויים שהוכנסו על ידי זרים, תקלות מחשב וטעויות אנוש, עשוי החומר להיות לא מדויק ולא מעודכן ולכן אין אי.אר.אן ישראל בע"מ ערבה או אחראית בדיוק או עדכון החומר וכל המסתמך על החומר באתר עושה זאת על אחריותו הוא. המשתמש מוזהר גם כי עשויים להיכנס לאתר וירוסי מחשב ועל המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו .

הפניות

אי.אר.אן ישראל בע"מ לא בחנה בצורה מוחלטת את תוכן ומהות כל האתרים הקשורים או מופנים לאתר זה. יתכן גם שלאחר הודעת ההפניה חל שינוי באתר היעד. קיום ההפניות מאתר אי.אר.אן ישראל בע"מ אינו מצביע על אישור או לקיחת אחריות לתוכן האתרים. כל גישה לאתר אחר כתוצאה מהפניה מאתר אי.אר.אן ישראל בע"מ הינו על אחריותך האישית.
פירעון שיקים חוזרים, ביטוח צ'קים, ניכיון צ'קים, סליקת שיקים