צור קשר
עזרה - מדריך למשתמש
מידע גלישה בטוחה
ראשי

אופן העברת עסקה

עזרה
עזרה
אופן העברת עסקה
הפקת דוחות
מידע כללי

1. קבלת צ'ק מזומן:

• בחר בשדה [סוג עסקה] – באפשרות עסקת מזומן.
• הקלד את סכום העסקה המבוקש בשדה [סכום עסקה].
• הקלד את פרטי הצ'ק (מס' צ'ק, בנק, סניף, חשבון). • הקלד מס' ת.ז., ח.פ (במקרה של צ'ק של חברה, הקלד גם ת.ז. ערב אישית).
• לחץ על שדר עסקה.
• עם הופעת הכיתוב "העסקה אושרה", לחץ על מקש "המשך" לסיום העסקה והפקת התדפיס.

2. קבלת צ'ק דחוי:

• בחר בשדה [סוג עסקה] – באפשרות עסקה דחויה.
• הקלד את סכום העסקה המבוקש בשדה [סכום עסקה].
• הקלד את פרטי הצ'ק (מס' צ'ק, בנק, סניף, חשבון).
• הקלד תאריך מבוקש לחיוב בשדה [תאריך].
• הקלד מס' ת.ז, ח.פ (במקרה של צ'ק של חברה, הקלד גם ת.ז. ערב אישית).
• לחץ על שדר עסקה.
• עם הופעת הכיתוב "העסקה אושרה", לחץ על מקש "המשך" לסיום העסקה והפקת התדפיס.

3. קבלת עסקת תשלומים:

• בחר בשדה [סוג עסקה] – באפשרות עסקת תשלומים.
• הקלד את הסכום הכולל של העסקה לשדה [סכום עסקה].
• הקלד את מספר התשלומים לחיוב לשדה [מס' תשלומים].
• הקלד את פרטי הצ'ק (מס' צ'ק, בנק, סניף, חשבון).
• הקלד תאריך מבוקש לחיוב התשלום הראשון בשדה [תאריך].
• סכום הצ'ק הראשון נקבע עפ"י חלוקה של שווה או גבוה משאר התשלומים.
• הקלד מס' ת.ז., ח.פ (במקרה של צ'ק של חברה, הקלד גם ת.ז. ערב אישית).
• לחץ על שדר עסקה.
• בסיום שידור התשלום הראשון לעסקה, יפתח מסך תשלומים, בו יוצג פירוט יתרת התשלומים.
• ניתן לשנות את מס' הצ'ק בלבד. את הסכום והתאריך לא ניתן לשנות.
• עם הופעת הכיתוב "העסקה אושרה", לחץ על מקש "המשך" לסיום העסקה והפקת התדפיס.

4. ביטול עסקה:

• לחץ על "ביטול עסקה" במסך העבודה הראשי.
• הקלד "מס' אישור עסקה" לביטול העסקה.
• לחץ "שדר ביטול עסקה".
• עם הופעת כיתוב "העסקה אושרה", לחץ על מקש "המשך" לסיום העסקה והפקת התדפיס.פירעון שיקים חוזרים, ביטוח צ'קים, ניכיון צ'קים, סליקת שיקים